Vento Advies

Vento-advies bv

Vento is een klein zelfstandig management- en adviesbureau dat zich richt op:

De bedrijfsnaam Vento betekent  ‘wind’ en doet denken aan beweging en ontwikkeling.
Die beweging  en ontwikkeling hebben betrekking op mensen en gedrag, op organisaties en processen.
De filosofie van Vento-advies is dat goede prestaties en resultaten zijn gebaseerd op een goede balans tussen  1. inhoud en duidelijke doelen;  2. een heldere structuur en werkprocessen;
3. persoonlijke kwaliteit en competenties.
Investeren in en het bevorderen van persoonlijke kwaliteiten staat daarbij voorop.
De inzet van Vento-advies is om vanuit de filosofie niet alleen de verwachte prestaties te kunnen leveren  zoals het bereiken van vastgestelde doelen en resultaten maar ook om de mensen te inspireren en het persoonlijk functioneren verder  te ontwikkelen. 
Het behalen van goede resultaten op eigen kracht draagt bij aan het persoonlijk welzijn.
Vento-advies bv is altijd gespitst op het creëren van een context waarin goed wordt samengewerkt, stevig met elkaar wordt omgegaan en op een plezierige manier wordt gepresteerd.

Als er bij een opdracht bijzondere specialismen zijn gewenst schakelt Vento bv  in overleg met opdrachtgever deskundigen in van collega adviesbureaus.
Er wordt ook wel eens een medewerker tijdelijk in dienst genomen.

Vento-advies bv is in september 2003 gestart. Directeur van Vento-advies bv is Pieter Smeijer